ศัลยกรรมหน้าอก ด้วยการเสริมซิลิโคนจะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือไม่

ศัลยกรรมหน้าอก ด้วยการเสริมซิลิโคนจะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือไม่

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก ก็คือการผ่าตัดเสริมซิลิโคนหรือถุงเต้านมเทียมเข้าไปในร่างกาย เพื่อปรับรูปทรงหน้าอกให้มีขนาดใหญ่ตามความต้องการ และซิลิโคนที่เสริมเข้าไปยังมีหลายประเภท ทั้งซิลิโคนเจล ซิลิโคนน้ำเกลือ หรือซิลิโคนเบคเกอร์ ผลลัพธ์ของการศัลยกรรมที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่การมีขนาดหน้าอกที่ใหญ่ขึ้น ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า “ศัลยกรรมหน้อกด้วยการเสริมซิลิโคนจะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือไม่” บทความนี้มีคำตอบ

การศัลยกรรมเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคน

การศัลยกรรมเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคน เป็นการผ่าตัดเสริมหน้าอกที่ได้รับความนิยม และเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งในปี 2016 ยังได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐว่าการเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนมีความปลอดภัย ทำให้การเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนเจลและซิลิโคนน้ำเกลือ ได้รับความนิยมมากที่สุด และซิลิโคนทั้ง 2 ประเภทก็มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกัน ส่วนการเลือกเสริมซิลิโคนประเภทใดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของผู้ต้องการศัลยกรรมเป็นสำคัญ

ศัลยกรรมหน้าอก ด้วยการเสริมซิลิโคนจะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือไม่

การผ่าตัดเสริมหน้าอก ด้วยซิลิโคนหรือถุงเต้านมเทียมที่นิยมใช้มี 2 ประเภท ได้แก่ ซิลิโคนเจล และซิลิโคนน้ำเกลือ ซึ่งทั้ง 2 ประเภท มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน ดังนี้

ซิลิโคนเจล หรือซิลิโคนแบบเจล (Silicone gel implants)

ซิลิโคนเจล เป็นถุงเต้านมเทียมที่ได้รับความนิยมและยังมี 2 รูปแบบให้เลือก ได้แก่ ถุงเต้านมเทียมทรงกลมและทรงหยดน้ำ มีทั้งพื้นผิวหยาบหรือพื้นผิวทราย และพื้นผิวเรียบ ข้อดีของซิลิโคนเจล ก็คือมีโอกาสรั่วน้อยกว่า นิ่มเหมือนหน้าอกจริงทำให้ดูเป็นธรรมชาติ

ซิลิโคนน้ำเกลือ (Saline implants)

คือซิลิโคนน้ำเกลือ หมายถึง ถุงเต้านมเทียมที่บรรจุน้ำเกลือไว้ภายใน และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเนื่องจากสามารถดูดซึมได้เมื่อเกิดการรั่ว ข้อดีของการเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนน้ำเกลือก็คือสามารถเติมน้ำเกลือก่อนผ่าตัดเพื่อให้มีขนาดหน้าอกตามต้องการได้ และยังมีความปลอดภัยกรณีถุงซิลิโคนรั่วหรือฉีกขาดน้ำเกลือที่บร-ร          จุอยู่ภายในก็จะถูกร่างกายดูดซึมได้

ซิลิโคน มีผลต่อน้ำหนักตัวหรือไม่

การศัลยกรรมหน้าอก ก็คือการเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนหรือถุงเต้านมเทียมเข้าไปในร่างกาย เพื่อเพิ่มขนาดทำให้หน้าอกใหญ่ขึ้นตามความต้องการ และถุงเต้านมเทียมที่นิยมกันทั่วไปได้แก่ ซิลิโคนเจล และซิลิโคนน้ำเกลือ ซึ่งคุกณสมบัติและข้อดีข้อด้วยของซิลิโคนทั้งสองชนิดก็จะแตกต่างกันไป การเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ศัลยกรรมเป็นหลัก แต่อาจมีข้อสงสัยว่าการเสริมซิลิโคนมีผลต่อน้ำหนักตัวหรือไม่

โดยทั่วไปถุงเต้านมเทียมทั้งสองชนิดจะถูกบรรจุด้วยเจลและน้ำเกลือ ในส่วนของซิลิโคนเจลจะบรรจุด้วยเจลที่ทั้งหนาและหนืด และด้วยความหนาแน่นของเจลที่มากกว่าน้ำเกลือ การเสริมซิลิโคนจึงมักจะดูหนักกว่า ดังนั้นการผ่าตัดเสริมหน้าอกจึงต้องเพิ่มน้ำหนักในส่วนของหน้าอก ซึ่งระยะแรก ๆ อาจทำให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายตัว แต่เมื่อการศัลยกรรมผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะรู้สึกเคยชิน ส่วนการเสริมหน้าอกซิลิโคนจะมีผลทำให้หนักตัวเพิ่มมากขึ้นหรือไม่นั้น อาจมีส่วนทำให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่ได้มีความผิดปกติเพราะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวทั้งหมด

รู้ได้อย่างไร ว่าการเสริมซิลิโคนทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเท่าไหร่

โดยทั่วไปการศัลยกรรมหน้าอก น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจะอยู่กับปริมาณของซิลิโคนที่ทำการเสริมซึ่งวัดด้วยหน่อยที่เรียกว่า cc (ลูกบาศก์เซนติเมตร) หากเทียบง่ายๆ 1 cc จะมีน้ำหนักใกล้เคียงกับ 1 กรัม หมายความว่าเมื่อเราเสริมด้วยซิลิโคน 400 cc ก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นประมาณ 400 กรัม

ในการคำนวณน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากการเสริมหน้าอก เราจะต้องคำนึงถึงค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุที่ใช้เสริมเข้าไปด้วย  ค่าความถ่วงจำเพาะในทางวิทยาศาสตร์หมายถึง อัตราส่วนของความหนาแน่นของสารหรือวัสดุหารด้วยความหนาแน่นของน้ำ

ซิลิโคนน้ำเกลือมีค่าความถ่วงจำเพาะ 1 กรัมต่อ 1 cc ในขณะที่ซิลิโคนมีค่าความถ่วงจำเพาะ 0.97 กรัมต่อ 1 cc หากจะคำนวนน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมา เราจะต้องคูณ 2 น้ำหนักเข้าไปเพราะทำการเสริม 2 ข้าง ตัวอย่างเช่น การเสริมซิลิโคน 350 cc จะทำให้น้ำหนักมากขึ้นประมาณ 350 x 0.97 x 2 หรือประมาณ 680 กรัมซึ่งจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาประมาณ 700 กรัม เมื่อเทียบกับน้ำหนักมวลรวมของร่างกายแล้ว น้ำหนักของถุงเต้านมเทียมไม่ทำให้รู้สึกว่ามีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น

การเสริมหน้าอกขนาดใหญ่าเลือกอย่างไรให้เหมาะกับตัวเรา

สำหรับคนที่มีปัญหาหน้าอกเล็ก หน้าอกไม่ได้สัดส่วนหรือต้องการเสริมขนาดหน้าอกเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นเพศหญิงอย่างชัดเจน ทำได้ไม่ยากเพราะมีถุงเต้านมเทียมหลากหลายขเนาดให้เลือก แต่การจะเลือกให้เหมาะกับตัวเราโดยเฉพาะซิลิโคนหรือถุงเต้านมขนาดใหญ่ มีวิธีเลือก ดังนี้

 • สอบถามผู้ที่มีประสบการณ์ในการศัลยกรรมเสริมหน้าอกมาก่อนแล้ว เพื่อรับรู้ข้อมูลรวมทั้งขอคำแนะนำขนาดหน้าอกที่ทำให้เราดูดี
 • พิจารณาจากรูปร่าง โครงสร้าง และช่วงตัวของผู้ศัลยกรรมเป็นหลัก
 • พิจารณาจากไลฟ์สไตล์ อาชีพ และวิธีการใช้ชีวิตของผู้ศัลยกรรม เพื่อเลือกขนาด และประเภทของซิลิโคนให้เหมาะสม
 • เลือกจากรูปร่าง ปริมาณเนื้อเยื่อเต้านม และขนาดคัพและรูปร่างของเต้านมที่ต้องการ

ขนาดของถุงเต้านมเทียม ข้อดีข้อด้อยของเต้านมเทียมขนาดใหญ่

การผ่าตัดเสริมเต้านมเทียม สามารถทำการเสริมขนาดได้ตั้งแต่ 150 cc ไปจนถึง 700 cc การเสริมในขนาดที่มากกว่า 350 cc ถือว่าเป็นการเสริมที่มีขนาดใหญ่มาก และในบางกรณีสามารถเสริมได้ถึง 800 cc หรือ 950 cc ด้วยซิลิโคนน้ำเกลือ ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปร่างของผู้ศัลยกรรม แต่โดยทั่วไปแพทย์มักไม่แนะนำให้ทำการเสริมด้วยขนาดใหญ่เกินความจำเป็นด้วยหลายสาเหตุ ดังนี้

 • การเสริมขนาดที่ใหญ่อาจจะต้องทำการผ่าตัดยกกระชับหน้าอกควบคู่กันไปด้วย
 • ทำให้การเล่นกีฬาหรือการเคลื่อนไหวร่างกายทำได้ไม่ถนัด
 • เป็นปัญหาต่อสุขภาพในระยะยาวจากการรับน้ำหนักของซิลิโคน เช่น ทำให้มีอาการปวด คอ ไหล่  หลัง
 • อาจทำให้หน้าอกที่ศัลยกรรม ไม่สมส่วนหรือมีรูปร่างสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะน้ำหนักและขนาดที่ใหญ่เกินไป

ภาวะที่ตามมาจากการเสริมหน้าอกขนาดใหญ่

 • ทำให้หน้าอกมีริ้วคลื่น และดูไม่เป็นธรรมชาติ
 • ระยะห่างระหว่างหน้าอกอาจหายไปและทำให้เกิดภาวะนมแฝด เนื่องจากหน้าอกชิดกันเกินไป
 • หลังเสริมซิลิโคนหรือถุงเต้านมเทียมเข้าไปแล้ว อาจเคลื่อนได้ง่ายและอาจทำให้อยู่ต่ำหรือสูงเกินไปทำให้หน้าอกไม่ได้รูปทรงสวยงามตามที่ต้องการ
 • เนื้อเยื่อบริเวณหน้าอกอาจถูกกดทับและทำให้เนื้อเยื่อฝ่อได้
 • ขนาดที่ใหญ่เกินไป อาจเกิดภาวะหน้าอกยานได้
 • ความรู้สึกบริเวณหัวนมอาจหายไป

วิธีเลือกซิลิโคนและขนาดให้เหมาะกับตัวเรา

การศัลยกรรมเสริมหน้าอก ผู้ที่ต้องการศัลยกรรมทุกคนย่อมต้องการได้ขนาดหน้าอกที่เหมาะสมหรือได้รูปสวยงามเป็นธรรมชาติ  สำหรับการเลือกขนาดของหน้าอกที่มีขนาดใหญ่ หากเป็นความต้องการของผู้ศัลยกรรม ไม่มีข้อห้ามและสามารถทำได้ แต่แพทย์ผู้ผ่าตัดจะเป็นผู้ประเมินเพื่อความเหมาะสม กรณีผู้ศัลยกรรมมีประวัติผ่าตัดเสริมหน้าอกหรือมีประสบการณ์เคยศัลยกรรมหน้าอกมาก่อน แพทย์จะพิจารณาเนื้อเยื่อบริเวณหน้าอก ขนาดหน้าอก แลปัญหาความหย่อนคล้อยของหน้าอก รวมถึงส่วนสูง และน้ำหนักของผู้ที่ต้องการศัลยกรรม ก่อนเลือกซิลิโคนหรือถุงเต้านมเทียมขนาดใหญ่

การศัลยกรรมเสริมหน้าอก จุดประสงค์หลักของผู้ศัลยกรรมส่วนใหญ่ก็เพื่อเพิ่มขนาดหน้าอก และการเลือกขนาดของหน้าอกก็สามารถทำได้ตามความพึงพอใจ แต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการและหลีกเลี่ยงปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การเลือกคลินิกและแพทย์ผู้ศัลยกรรมคือปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *