กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง คือ อะไร ?

ทำความรู้จักกับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง และวิธีการแก้ตาสองชั้น

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง คือ

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง คือ ภาวะของกล้ามเนื้อตาที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งบางท่านอาจจะมีเบ้าตาที่ดูลึกกว่าปกติ จึงทำให้ผู้ที่เป็นนั้นมีลักษณะ ตาปรือ หรือมีลักษณะเหมื่อนคนกำลังง่วงนอนตลอดเวลา โดยโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนั้นสามารถเป็นได้ทั้งข้างเดียว หรือทั้ง 2 ข้างก็ได้ ส่วนปัญหาของอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนั้นจะเกิดจากความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อตา ทำให้ไม่สามารถพยุงหนังตาของผู้ป่วยได้นั่นเอง โดยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่พบได้บ่อยครั้งจะมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่

 • Myasthenia Gravis (MG)
 • โทสิส (Ptosis)
 • Asthenopia หรือ Eye strain

สาเหตุที่ทำให้เกิด กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการที่เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนั้นเกิดได้จากสาเหตุเดียว แต่จริงๆแล้วการเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนั้นเกิดได้จากหลายๆปัจจัย ซึ่งในแต่ละปัจจัยก็แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

 • เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมาตั้งแต่กำเนิด โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้รับมาจากพ่อ หรือแม่ สามารถพบได้บ่อยครั้งในหมู่เด็กเล็กที่มีปัญหาในเรื่องสายตาจำพวก ตาขี้เกียจ และตาเหล่เป็นต้น
 • เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตอนโต สามารถพบได้บ่อยในกลุ่มของผู้สูงอายุ โดยการเกิดในลักษณะนี้สาเหตุหลักๆ มาจากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การที่ผู้ป่วยขยี้ตาบ่อยๆ การที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นระยะเวลานานๆ นอกเหนือจากนี้อายุก็เป็นส่วนสำคัญในการเกิดโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้เพราะเมื่ออายุมากขึ้น ส่วนของกล้ามเนื้อตาก็จะยิ่งถูกยืดนั่นเอง
 • เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจากอุบัติเหตุ หรือการผ่าตัดที่ผิดพลาด สำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ตรงตามชื่อเลย สาเหตุในการเกิดมาจากการที่ผู้ป่วยไปประสบอุบัติเหตุต่างๆ จนได้รับการกระทบกระเทือนในช่วงบริเวณสมองส่วนของเส้นประสาทที่เชื่อมไปที่การควบคุมกล้ามเนื้อตา หรือเกิดจากการที่ผู้ป่วยได้ไปผ่าตัดกับหมอเถื่อน หรือเกิดจากการผ่าตัดจากแพทย์ที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากพอ
 • เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง จากโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเส้นประสาทตา จำพวกโรคที่เกี่ยวข้องกับประสาท และสมอง

อาการของผู้ที่เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

อาการของผู้ป่วยกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ในเบื้องต้นนั้นจะสามารถสังเกตอาการได้ดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่มีอาการตาตก ตาปรือดูไม่สดใส เป็นได้ทั้งข้างเดียว และ 2 ข้าง
 • ผู้ที่มีอาการลืมตาได้ไม่สุด
 • ผู้ที่มีคิ้วสูงกว่าปกติ โดยข้างที่มีปัญหาจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • ผู้ที่มีหนังตาตกลงมาจนบังการมองเห็น
 • ผู้ที่รู้สึกหนักบริเวณรอบดวงตาตลอดเวลา

*ผู้ที่มีอาการข้างและยังสงสัยว่าตัวเองป่วยเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไหมนั้น ควรพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง


วิธีการแก้ตาสองชั้น ในแต่ละปัญหา

การแก้ตาสองชั้นโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ผู้แก้ไปทำการผ่าตาสองชั้นจากแพทย์ที่ยังไม่มีความชำนาญเพียงพอ ทำให้การผ่าตาสองชั้นมีปัญหาได้ ซึ่งในแต่ละปัญหาก็ต้องใช้วิธีแก้แตกต่างออกไป โดยสามารถอธิบายวิธิแก้ตาสองชั้นในแต่ละปัญหาได้ดังนี้

1.ปัญหาชั้นตาหลุด

ปัญหาชั้นตาหลุดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายสาเหตุ เช่น การขยี้ตาบ่อยๆ ผู้ผ่าตัดตาสองชั้นไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอ ส่วนของเปลือกตามีไขมันอยู่มาก และอื่นๆ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นปัญหาชั้นตาหลุดจะเกิดกับผู้ที่ทำการผ่าตาสองชั้นด้วยวิธีการเย็บจุด ซึ่งถือเป็นวิธีการที่ชั้นตาหลุดได้ง่ายที่สุดแล้ว โดยวิธีการแก้ไขปัญหาชั้นตาหลุดนั้น จะทำการแก้ไขด้วยการตรวจใหม่อย่างละเอียดก่อนเย็บชั้นตาใหม่ เพื่อที่จะดูว่ามีภาวะอื่นๆแทรกซ้อนด้วยหรือไม่

2.ปัญหาชั้นตาใหญ่ หรือตาลึกเกินไป

ปัญหาชั้นตาที่ใหญ่ หรือลึกเกินไปนั้นจะเกิดจากการตัดไขมันออกมากเกินไป หรืออาจจะลงชั้นที่สูงเกินไป จึงเป็นเหตุทำให้ดวงตานั้นไม่เกิดความสวยงาม หรือไม่เข้ากับใบหน้าผู้ผ่า โดยสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดเลาะชั้นตาเก่าออก แล้วทำชั้นตาใหม่ให้เล็กลง

3.ปัญหาชั้นตาไม่เท่ากัน

ปัญหาชั้นตาไม่เท่ากัน เกิดขึ้นได้จากความผิดพลาดของการตัดหนังตาที่ไม่เท่ากัน หรืออาจจะมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง จึงทำให้เกิดอาการชั้นตาของทั้งสองข้างไม่เท่ากัน โดยวิธีการแก้นั้นต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ใหม่โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะหาปัญหาและแก้ตาสองชั้นใหม่ให้ได้ตามความต้องการ

4.ปัญหาชั้นตามีหลายชั้น

ปัญหาชั้นตามีหลายชั้น จะเกิดขึ้นจากผู้ที่เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง หรือภาวะส่วนของเบ้าตาลึก ได้ไปทำตาสองชั้นจากแพทย์ที่ยังไม่เชี่ยวชาญนัก จึงทำให้ผู้ไปทำตาสองชั้นเกิดชั้นตามีหลายชั้นขึ้น ซึ่งจะมีวิธีการแก้ไขด้วยการพบแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ เพื่อออกแบบชั้นตาขึ้นใหม่ ให้สวยงาม และเหมาะสมกับผู้มีปัญหาชั้นตามีหลายชั้น ซึ่งในแต่ละเคจอาจจะมีสาเหตุ และวิธีการทำต่างออกไป

5.ปัญหาชั้นตาหย่อนคล้อย

ปัญหาชั้นตาหย่อนคล้อย และตาปรือ เกิดมาจากอายุที่เพิ่มขึ้น โดยพบปัญหานี้อยู่บ่อยครั้งจากผู้สูงวัย สามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดเก็บหนังตา แล้วจึงค่อยทำการกำหนดชั้นตาขึ้นมาใหม่

วิธีดูแลตัวเองหลังแก้ไขตาสองชั้น

การดูแลเบื้องต้นหลังผ่าตัดแก้ไขตาสองชั้นมานั้น มีวิธิการคล้ายกับการการดูแลเบื้องต้นหลังผ่าตัดทำตาสองชั้น

 • หลังจากผ่านการผ่าตัดมาใหม่ ในช่วง 1-2 วันแรก แนะนำให้ใช้เจลเย็นประคบบริเวณรอบข้างแผลเพื่อช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น แต่ระวังอย่าให้แผลเปียก
 • ห้ามแผลโดนน้ำ และระมัดระวังอย่าให้ลมฝุ่น หรือสิ่งสกปรกมาสัมผัสบริเวณแผล
 • งดใช้เครื่องสำอางบริเวณใกล้ดวงตา หรือใกล้แผลจนกว่าจะหายสนิท
 • งดรับประทานอารหารเสริม หรือวิตามินต่างๆ 7-10 วัน
 • รับประทานยา และทำตามคำแนะนำของแพทย์ ให้ครบถ้วน

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้หลังแก้ตาสองชั้น

การผ่าตัดตาสองชั้น ก็เหมื่อนกับการทำศัลยกรรมอื่นๆ ที่บางท่านอาจจะประสบกับภาวะแทรกซ้อนได้ โดยสาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซ้อนก็มีหลายปัจจัยเช่น ความชำนาญของแพทย์ผู้ผ่าตาสองชั้น การดูแลรักษาของตัวผู้ผ่าสองชั้นเป็นต้น โดยภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการแก้ตาสองชั้นนั้นมีดังนี้

 • เกิดรอยเขียวช้ำ บวม แดง ที่บริเวณแผล สามารถประคบน้ำอุ่นเพื่อช่วยบรรเทาและหายได้ไวขึ้น
 • แผลอักเสบ หรือติดเชื้อ เป็นอาการที่เกิดจากการดูแลแผลไม่ถูกวิธี เช่น การล้างแผลที่ไม่ถูกต้อง ตัวแผลถูกน้ำ ไปจนถึงการที่แผลโดนสารเคมีต่างๆ หรือการใช้เครื่องสำอางก่อนถึงเวลาที่แพทย์กำหนดเอาไว้
 • อาการหลับตาได้ไม่สนิท มักจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากการผ่าตัด เนื่องจากบริเวณตาที่ได้ทำการผ่านั้นยังได้รับผลของยาชาอยู่ จึงส่งผลให้ยังไม่สามารถหลับตาได้สนิทนั่นเอง

*ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยลงมาก เมื่อผู้ผ่าตาสองชั้นมาทำการดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดตามที่แพทย์สั่ง

วิธีการแก้ตาสองชั้น ในแต่ละปัญหา

การแก้ตาสองชั้นโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ผู้แก้ไปทำการผ่าตาสองชั้นจากแพทย์ที่ยังไม่มีความชำนาญเพียงพอ ทำให้การผ่าตาสองชั้นมีปัญหาได้ ซึ่งในแต่ละปัญหาก็ต้องใช้วิธีแก้แตกต่างออกไป โดยสามารถอธิบายวิธีแก้ตาสองชั้นในแต่ละปัญหาได้ดังนี้

 1. ปัญหาชั้นตาหลุด
  • ปัญหาชั้นตาหลุดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายสาเหตุ เช่น การขยี้ตาบ่อยๆ ผู้ผ่าตัดตาสองชั้นไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอ ส่วนของเปลือกตามีไขมันอยู่มาก และอื่นๆ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นปัญหาชั้นตาหลุดจะเกิดกับผู้ที่ทำการผ่าตาสองชั้นด้วยวิธีการเย็บจุด ซึ่งถือเป็นวิธีการที่ชั้นตาหลุดได้ง่ายที่สุดแล้ว โดยวิธีการแก้ไขปัญหาชั้นตาหลุดนั้น จะทำการแก้ไขด้วยการตรวจใหม่อย่างละเอียดก่อนเย็บชั้นตาใหม่ เพื่อที่จะดูว่ามีภาวะอื่นๆแทรกซ้อนด้วยหรือไม่
 2. ปัญหาชั้นตาใหญ่ หรือตาลึกเกินไป
  • ปัญหาชั้นตาที่ใหญ่ หรือลึกเกินไปนั้นจะเกิดจากการตัดไขมันออกมากเกินไป หรืออาจจะลงชั้นที่สูงเกินไป จึงเป็นเหตุทำให้ดวงตานั้นไม่เกิดความสวยงาม หรือไม่เข้ากับใบหน้าผู้ผ่า โดยสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดเลาะชั้นตาเก่าออก แล้วทำชั้นตาใหม่ให้เล็กลง
 3. ปัญหาชั้นตาไม่เท่ากัน
  • ปัญหาชั้นตาไม่เท่ากัน เกิดขึ้นได้จากความผิดพลาดของการตัดหนังตาที่ไม่เท่ากัน หรืออาจจะมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง จึงทำให้เกิดอาการชั้นตาของทั้งสองข้างไม่เท่ากัน โดยวิธีการแก้นั้นต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ใหม่โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะหาปัญหาและแก้ตาสองชั้นใหม่ให้ได้ตามความต้องการ
 4. ปัญหาชั้นตามีหลายชั้น
  • ปัญหาชั้นตามีหลายชั้น จะเกิดขึ้นจากผู้ที่เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง หรือภาวะส่วนของเบ้าตาลึก ได้ไปทำตาสองชั้นจากแพทย์ที่ยังไม่เชี่ยวชาญนัก จึงทำให้ผู้ไปทำตาสองชั้นเกิดชั้นตามีหลายชั้นขึ้น ซึ่งจะมีวิธีการแก้ไขด้วยการพบแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ เพื่อออกแบบชั้นตาขึ้นใหม่ ให้สวยงาม และเหมาะสมกับผู้มีปัญหาชั้นตามีหลายชั้น ซึ่งในแต่ละเคจอาจจะมีสาเหตุ และวิธีการทำต่างออกไป
 5. ปัญหาชั้นตาหย่อนคล้อย
  • ปัญหาชั้นตาหย่อนคล้อย และตาปรือ เกิดมาจากอายุที่เพิ่มขึ้น โดยพบปัญหานี้อยู่บ่อยครั้งจากผู้สูงวัย สามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดเก็บหนังตา แล้วจึงค่อยทำการกำหนดชั้นตาขึ้นมาใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *