เปิดหัวตา (Medial Epicanthoplasty)

การเปิดหัวตา (Medial Epicanthoplasty) คือ การผ่าตัดชนิดหนึงที่นิยมใช้เพื่อตกแต่งส่วนของหนังตาที่ปิดลงมาบริเวณหัวตา โดยวิธีัการในการผ่าตัดนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละความเชี่ยวชาญของแพทย์ ซึ่งการผ่าตัดเปิดหัวตาจะช่วยให้ส่วนของหัวตาดูโตขึ้น และยังทำให้ส่วนของรูปตาก็จะดูเรียวยาวสวยงามอีกด้วย

เปิดหัวตา

หัวตาที่มีลักษณะ “หัวตาเปิด” และ “หัวตาปิด”

1.“หัวตาเปิด” จะพบได้ในผู้ที่มีดวงตากลมโตอยู่แล้ว

2.“หัวตาปิด” คืออาการที่ผิวหนังบริเวณหัวตาตกลงมามากเกินไป

ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นมากในกลุ่มคนเอเชีย เพราะมีลักษณะดวงตาเป็นแบบตาชั้นเดียว หรือตาสองชั้นหลบใน

“การศัลยกรรมเปิดหัวตา” จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มีตาชั้นเดียว หรือผู้ที่มีตาสองชั้นแต่หัวตาปิด หรือผู้ที่มีตาสองชั้นหลบใน เป็นการผ่าตัดแก้ไขชั้นตาที่เล็กให้ดูโค้งสวยงามกลมโต และมองเห็นตาดำมากขึ้น ด้วยการตกแต่งหนังตาตรงบริเวณที่ตกลงมาปิดหัวตาให้เปิดกว้างขึ้น เป็นตาสองชั้นที่สวยหวานสมบูรณ์แบบ

การเปิดหัวตาจำเป็นไหม

การเปิดหัวตาไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นต่อชีวิต และสุขภาพร่างกาย เพราะฉะนั้นหากท่านที่พอใจกับดวงตาของท่านอยู่แล้วนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดเปิดหัวตา หรือการผ่าตัดตาสองชั้นแต่อย่างใด แต่หากท่านสจในที่จะทำการเปิดหัวตาแล้วล่ะก็ ขอแนะนำลักษณะของผู้ที่นิยมเข้ารับการเปิดหัวตา ดังนี้

 • คนที่ลักษณะตาเล็กที่เกิดจากการที่หนังตาส่วนหัวปิดลงมามากจนเกินไป
 • คนที่มีลักษณะะตาห่างกันจนเกินไป
 • คนที่มีความยาวของดวงไม่เท่ากัน
 • คนที่มีลักษณะหัวตาจิกลงมากเกินไป

การเปิดหัวตาจะทำให้มีแผลเป็น

แผลที่เกิดจากการผ่าตัดเปิดหัวตาสามารถเกิดขึ้นได้ และเป็นอยู่บ่อยครั้ง แต่ส่วนใหญ่แผลจะค่อยๆจางลง และหายไป โดยปัจจัยในการเกิดแผลเป็นนั้นขึ้นอยู่ที่หลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่

 • การดูแลรักษาหลังผ่าตัด
 • เทคนิคที่แพทย์ใช้ในการผ่าตัด
 • ความกว้างหรือขนาดของการเปิดหัวตา

นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ได้รับแผลเป็นหลังจากเข้ารับการผ่าตัดแล้วนั้น ก็มีวิธีการรักษาต่างๆมากมาย เพื่อให้ร่องรอยแผลเป็นลดน้อย หรือจางหายไปนั่นเอง

การเปิดหัวตาที่มากเกินไป

หากผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเปิดหัวตามีขนาดที่มากเกินไปจะทำให้ดวงตาดูไม่เป็นธรรมชาติได้ ซึ่งขึ้นอยู่ที่ความต้องการของผู้รับการผ่าตัด เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขกลับคืนได้ ฉะนั้นควรปรึกษาแพทย์ที่ทำการผ่าตัดอย่างรอบคอบก่อนเข้ารับการผ่าตัด เพื่อให้ความเข้าใจตรงกันและไม่ก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง

วิธีการผ่าตัดเปิดหัวตา

วิธีการผ่าตัดเปิดหัวตานั้นสามารถทำได้ด้วยหลายเทคนิคตามแต่แพทย์จะเป็นผู้เลือก โดยจะขึ้นอยู่ที่ความถนัดของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปจนถึงปัจจัยต่างๆของบุคคลที่เข้ารับการผ่าตัดอีกด้วย

การผ่าตัดเปิดหัวตาสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักๆ ได้ดังนี้

 1. Advancement flap
  • Redraping technique
  • VY epicanthoplasty
 2. Transposition flap
  • Z plasty
  • W plasty

การเปิดหัวตาจำเป็นไหม

ข้อดี-ข้อเสีย ของการเปิดหัวตา

การทำศัลยกรรมทุกประเภทนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ซึ่งนี่เป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกท่านควรทราบเอาไว้ก่อนที่จะเริ่มรับการผ่าตัดศัลยกรรม โดยข้อดีและข้อเสียของการเปิดหัวตานั้นจะมีดังต่อไปนี้

ข้อดีของการผ่าตัดเปิดหัวตา

 • ดวงตาจะมีรูปร่างเรียวยาวขึ้น
 • ดวงตาดูกลมโตมากขึ้น
 • ช่วยให้เห็นชั้นตาบริเวณหัวตาได้ชัดขึ้น
 • การผ่าตัดเปิดหัวตาจะช่วยให้ดวงตาดูเป็นธรรมชาติ

ข้อเสียของการผ่าตัดเปิดหัวตา

 • อาจเกิดแผลเป็นที่บริเวณมุมหัวตา
 • การเปิดหัวตาที่มากเกินไปจะไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาปิดได้

*การเข้ารับผ่าตัดศัลยกรรมเปิดหัวตานั้นต้องการความเชี่ยวชาญจากแพทย์สูง เพราะฉะนั้นควรรับการผ่าตัดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือคลีนิคที่น่าเชื่อถือ เพราะนอกจากจะช่วยแนะนำข้อควรปฏิบัติระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัดได้ดีแล้ว ยังทำให้มั่นใจได้ว่าดวงตาที่ได้รับหลังการผ่าตัดจะตรงตามความต้องการของท่านอีกด้วย

ศัลยกรรมตา แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง โดยจักษุแพทย์เฉพาะทางโดยตรงที่ Jarem Clinic