Category Archives: สัมภาษณ์คุณหมอในรายการ

สัมภาษณ์คุณหมอในรายการ

หมอหลุยส์ แพทย์ศัลยกรรมเฉพาะทางเสริมหน้าอก และหมอยุ้ย จักษุแพทย์เฉพาะทางกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ถือเป็นแพทย์ที่คร่ำหวอดในวงการศัลยกรรมบ่อยครั้งจึงถือรับเชิญไปสัมภาษณ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับด้านศัลยกรรมหน้าอก หรือศัลยกรรมตาสองชั้น เพื่อช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องและเป็นประโยชนืแก่ผู้ฟัง